โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร The Archaeological Site, Wat Thum Singkorn

วัดถ้ำสิงขร เป็นวัดที่เคยรุ่งเรืองในสมัยศรีวิชัยมาก่อน ด้านหลังของวัดจะมีถ้ำอยู่ เป็นถ้ำโบราณที่งดงาม บรรยากาศเงียบสงบและร่มเย็น มีคลองไหลผ่านกลางวัด พร้อมกิจกรรมให้อาหารปลา มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย ทั้งพระพุทธรูปปูนปั้นปางต่างๆ ,อุโบสถ,พระพุทธบาท จำลอง,เครื่องมือเครื่องใช้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ,ภาพเขียนบนฝาผนัง ,ถ้วย-ชามลายครามและเบญจรงค์ โดยสามารถเข้าไปกราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลได้ Wat Tham Singh Khon it is assumed that the oldest temple built in the Ayutthaya period. The temple has a large cave. Cave with stupas built to emulate Srivijaya. Adorned with antique crockery. Inside the cave, the Buddha sat dangling…

สะพานแขวนวัดเขาพัง Wat Khao Pung Rope Bridge

สะพานแขวนวัดเขาพัง ตั้งอยู่หลังวัดเขาพัง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 เป็นสะพานแขวนที่ใช้ให้ชาวบ้านสัญจรไป-มา ข้ามคลองพระแสง บรรยากาศโดยรอบร่มรื่น เย็นสบาย ท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขา กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด คือ การถ่ายรูปคู่กับสะพานแขวน ด้านหลังเป็นเขาเทพพิทักษ์ ที่มีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ หากข้ามสะพานแขวนไปจะพบกับสวนผลไม้นานาชนิด ที่ทุกๆท่านสามารถเข้าไปชมและชิมได้ไม่อั้น ในราคาเป็นกันเอง โดยมีกฏอยู่ว่า ห้ามกระโดดน้ำ ,ห้ามเเกว่งสะพาน,ตัวสะพานสามารถนับน้ำหนักได้ 30 คน รถมอเตอร์ไซต์สามารถขับผ่านสะพานได้ Wat Khao Pung rope bridge was located at the back of Khao Pung temple. This bridge was built since 2003. It was the rope bridge that are used for letting villages for…

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา The Chaiya National Museum

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 โดย พระครูโสภณเจตสิการาม อดีตเจ้าคณะอำเภอไชยาได้รวบรวม โบราณวัตถุและศิลปวัตถุของเมืองไชยามาเก็บรักษาไว้เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยทวารวดี และสมัยรัตนโกสินทร์ ต่อมากรมศิลปากร ได้พิจารณารับเป็นสาขาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และใช้ชื่อว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 อาคาร ซึ่งมีหลายห้องจัดแสดง อาทิ ห้องจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งเครื่องถ้วย เครื่องประดับ,ห้องจัดแสดงศิลปวัตถุ งานประณีตศิลป์พิ้นบ้าน และอื่นๆอีกมากมาย โดย นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าเข้าชม The Chaiya National Museum had been constructed since 1935 by the provost; Sophonjetsikaram, the past monk dean of Chaiya District, he…