เขาสามเกลอ Sam Klur Mountain

เขาสามเกลอ เป็นภูเขาหินปูน 3 ลูก ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางเขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน ตัดกับน้ำที่ใสสะอาด สีเขียวมรกต ถือเป็นไฮไลท์ของเขื่อนรัชชประภา หากใครได้มาเที่ยว ณ ที่แห่งนี้ ต้องมาถ่ายรูปกับเขาสามเกลอ ที่ได้รับขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” Sam Klur mountain are 3 limestone mountains that have set in the middle of Rajjaprabha dam or Cheow Lan dam. The mountain will cut with the clean fresh emerald green water. This mountain is the highlight of Rajjaprabha dam.…

สะพานศรีสุราษ

เป็นสะพานที่สูงที่สุดในภาคใต้ ที่ข้ามแม่น้ำตาปี สามารถชมวิวของชุมชนที่อยู่บริเวณแม่น้ำตาปี และเมืองสุราษฏร์ธานีได้อย่างชัดเจน ลักษณะของสะพานช่วงข้ามแม่น้ำ เป็นสะพานคอนกรีต ก่อสร้างเป็นสะพานคู่ 2 สะพาน สำหรับรถที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าไป อ.กาญจนดิษฐ์ ,นครศรีธรรมราช และสงขลา สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานี ข้ามสะพานศรีสุราษฎร์ โดยไม่ต้องวิ่งผ่านตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ช่วยร่นระยะเวลาในการเดินทาง อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เดินทางมาจาก อ.พุนพิน สนามบิน อ.ดอนสัก และอ.เกาะสมุย “สะพานที่สูงที่สุดในภาคใต้ ” เวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน สิ่งที่ควรปฏิบัติ สิ่งที่ควรปฏิบัติ ได้แก่ ควรรักษาความสะอาดทั้งในบริเวณชุมชนและพื้นที่โดยรอบ และสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ ได้แก่ ไม่ทำลายสิ่งสาธารณะประโยชน์ภายในชุมชน ที่อยู่ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาทุกนิกายได้มาสัมผัสความงดงามและกราบไหว้สักการะของ “องค์เจ้าแม่กวนอิมแกรนิตขาว” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย งดงามเหนือคำบรรยาย ตั้งสูงเด่นตระหง่าน เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจแห่งใหม่ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากแกรนิตขาว ได้ชื่อว่าเป็นองค์หินแกรนิตที่สูงที่สุดในประเทศไทย 12 เมตร “องค์เจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากแกรนิตขาวสูงที่สุดในประเทศ” เวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน สิ่งที่ควรปฏิบัติ สิ่งที่ควรปฏิบัติ ได้แก่ เมื่ออยู่ภายในสถานที่ควรสำรวมกาย วาจา ใจ ให้สงบเรียบร้อย และสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ ได้แก่ ไม่ควรสูบบุหรี่ภายในสถานที่นั้นๆโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการให้เกียรติกับสถานที่ และเป็นการเคารพศาสนาของเราเองด้วย ติดต่อ   077-272556     มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน สุราษฎร์ธานี ที่ตั้ง ถนนท่าทอง ตำบล ตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 ประเทศไทย

ทะเลหมอกหินพัด Hin Pud Sea Fog

เที่ยวชมทะเลหมอกยามเช้า ณ หินพัด สัมผัสบรรยากาศร่มรื่น อันเขียวขจีของป่าไม้ ตะลึงกับก้อนหินขนาดใหญ่ ทรงสูง ลักษณะคล้ายพัด และสิ่งที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจเป็นอย่างมากก็คือ หินที่มีฐานกว้างประมาณ 30 เซนติเมตร ตั้งไม่ยึดติดกับพื้น สามารถมองทะลุผ่านได้ ถือเป็นสิ่งมหัสจรรย์ที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างขึ้น You can travel to visit the sea fog in the morning at Hin Pood. You can touch the shady atmosphere with the green color of the forest. You will be stunned with the large size rock. It has the high…

วัดไทร Sai Temple

เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศรีวิชัย เมื่อครั้งสมัยอดีต และเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากและได้มีการค้นพบองค์พระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินทรายสมัยโบราณ ปัจจุบันประดิษฐานที่พระอุโบสถหลังใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2474 ส่วนวัตถุโบราณที่ปรักหักพังได้เก็บรวบรวมไว้ใต้ฐานพระอุโบสถ และสามารถเข้าชมโรงเรียนโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณวัด ใกล้พระอุโบสถหลังใหม่ อีกทั้งวัดไทรยังเป็นวัดที่มีต้นไม้นานาชนิดโดยเฉพาะตันไทร ยังคงปรากฎเป็นสัญลักษณ์ของวัดอยู่ เมื่อประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา This place was the former temple since Srivijaya era in the past time. And this was the temple that had the much prosperity. And there is the discovery of the carved Buddha statue with the ancient sandstone. Currently, this…

วัดธรรมบูชา

เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ถนนชนเกษม ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมบริเวณที่ตั้งวัดธรรมบูชาเป็นป่าดอนไว้สำหรับฝังศพและเผาศพ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกกันว่าป่าช้าดอนเลียบ “วัดพระอารามหลวงชั้นตรีศิลปะความสวยงามของวัด ” เวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน สิ่งที่ควรปฏิบัติ สิ่งที่ควรปฏิบัติ ได้แก่ เมื่ออยู่ภายในวัดควรสำรวมกาย วาจา ใจ ให้สงบเรียบร้อย และสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ ได้แก่ ไม่ควรสูบบุหรี่ภายในวัดโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการให้เกียรติกับสถานที่ และเป็นการเคารพศาสนาของเราเองด้วย ติดต่อ    077-282865 , 077-282866 , 083-5942487    วัดธรรมบูชา  watdham@hotmail.com ที่ตั้ง 143/1 ถนนชนเกษม ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000