พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมืองไชยา(วัดเวียง) The Chaiya city, Local Museum (Wiang Temple)

วัดเวียง ชื่อเดิม วัดหัวเวียง ตั้งอยู่ที่ถนนรักษ์รกิจ ตำบลตลาด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวัดเก่าแก่ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญมากมาย อาทิ เครื่องมือเครื่องใช้ที่พื้นบ้านต่างๆ รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของเมืองไชยา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธนาคปรก ,พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จำลอง, ศิลาจารึกหลักที่24,เครื่องปั้นดินเผา กระเบื้องเคลือบ ,เครื่องทองเหลือง, เครื่องเหล็ก เครื่องไม้ และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนั้นยังสามารถนั่งสวดมนต์ทำสมธิภาวนาได้ Wiang temple is the past name. Hua Wiang temple is located on Rakrakit Road, Talad Chaiya Sub-District, Chaiya District, Suratthani province. This place is the former temple. There are many important…

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางใบไม้ The Bang Bai Mai Ecotourism Group

ชุมชนบางใบไม้ เป็นชุมชนเก่าแก่เริ่มแรกของชาวในบาง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 200 ปี สมัยพระยาตากสินยกทัพมาตีเมืองนครศรีธรรมราช ขุนประจันศึกประชิดซึ่งเป็นทหารคู่ใจของเจ้าเมืองนครฯ รักษาหัวเมืองทางด้านทิศเหนือ เห็นว่าพระยานครสู้ทัพพระยาตากสินไม่ได้ จึงสั่งให้ทหารลงเรือเพื่อจะหนีพระยาตากสิน ขุนประจันศึกประชิดพร้อมทหารคู่ใจและครอบครัวหลบหนีมาทางแม่น้ำหลวง ผ่านบ้านดอนเพื่อจะไปเมืองไชยา แต่ปรากฏว่าเมืองไชยาก็โดนพระยาตากสินยกทัพมาตีแตก ขุนประจันศึกประชิดจึงถอยร่นลงมาในลำคลองเล็กๆ ซึ่งเหมาะกับการตั้งบ้านเรือน โดยสร้างบ้านหลังใหญ่ประมาณห้าหลัง และตั้งชื่อว่าหมู่บ้านใหญ่ และกลายเป็นตำบลบางใบไม้ในปัจจุบัน ชุมชนบางใบไม้ มีลำคลองหลายสายไหลมาบรรจบกันเป็นพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบเป็นเกาะ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับอิทธิพลทั้งจากน้ำทะเลและน้ำจืด โดยอาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนมะพร้าว และทำประมงชายฝั่ง The Bang Bai Mai community, the group are the starting former community of the Nai Bang people. This community had the long history for more than 200 years since King Taksin had…