กลุ่มทอผ้าบ้านพุมเรียง

กลุ่มทอผ้าบ้านพุมเรียง ตั้งอยู่หมู่ 2 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำหน่ายผ้าทอคุณภาพดี งานประณีต ลวดลายสวยงาม ” ผ้าทอคุณภาพดี งานประณีต ” เวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน   . ติดต่อ Contacts  077-431359 , 081-5384533 ที่ตั้ง Location 87 หมู่ 2 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีความเป็นเอกลักษณ์ ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่มีคุณภาพ งานประณีต ลวดลายสวยงาม หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋ากระจูด,ตะกร้าและกล่องกระจูด ,กระเป๋าเอกสาร ,บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆอีกมากมาย กะรันตรีด้วยรางวัลสินค้า OTOP ระดับประเทศ ” วัสดุจากธรรมชาติที่มีคุณภาพ งานประณีต ลวดลายสวยงาม ” เวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา09.00-16.00 น. (ปิดทำการวันอาทิตย์) ติดต่อ Contacts  089-9261175 , 091-8256138   ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านห้วยลึก  kajood_surat@yahoo.com  http://www.kajood.com/ ที่ตั้ง Location 31/1 หมู่ 6 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ท่าเรือข้ามฝากราชาเฟอร์รี่ (ดอนสัก-เกาะสมุย) Raja Ferry Sea Port (Don Sak- Koh Samui)

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ตั้งอยู่ที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการเรือข้ามฝากไปยังเกาะสมุย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ จากท่าเรือราชาเฟอร์รี่ดอนสักไปยังเกาะสมุย เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.(ออกทุกๆ1ชั่วโมง) และเที่ยวสุดท้าย เวลา19.30 น. ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยมีอัตราค่าโดยสาร สำหรับผู้โดยสาร140บาท ,สำหรับภิกษุ สามเณร นักเรียนในเครื่องแบบ และเด็กที่สูง100ซม.แต่ไม่เกิน120ซม.70บาท และสำหรับรถยนต์นั่ง 4 ล้อ 450 บาท Raja Ferry Sea Port is located on Don Sak District, Suratthani, will rendered the service of the ferry service to Koh Samui. By there…

ท่าเรือข้ามฝากราชาเฟอร์รี่ (เกาะสมุย-ดอนสัก) Raja Ferry Sea Port (Koh Samui – Don Sak)

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ เกาะสมุย ให้บริการเรือข้ามฝากไปยังท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ จากเกาะสมุยไปยังท่าเรือดอนสักเริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 – 19.00 น.(ออกทุกๆ1ชั่วโมง) ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยมีอัตราค่าโดยสาร สำหรับผู้โดยสาร140บาท ,สำหรับภิกษุ สามเณร นักเรียนในเครื่องแบบ และเด็กที่สูง100ซม.แต่ไม่เกิน120ซม.70บาท และสำหรับรถยนต์นั่ง 4 ล้อ 450 บาท Raja ferry sea port, Koh Samui , will render the ferry service to Don Sak ferry sea port, by there is the detail as follows; from Koh Samui Don…

ท่าเรือข้ามฝากราชาเฟอร์รี่ (เกาะพะงัน-ดอนสัก) Raja Ferry Sea Port (Koh Phangan – Don Sak)

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการเรือข้ามฝากไปยังท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ จากท่าเรือเฟอร์รี่เกาะพะงันไปยังท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสัก เริ่มตั้งแต่เวลา 05.00,07.00,11.00,13.00 น. และเที่ยวสุดท้ายออกเวลา17.00 น. ยกเว้นเวลา 15.00 น. (ออกทุกๆ2ชั่วโมง) ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที นาที โดยมีอัตราค่าโดยสาร สำหรับผู้ใหญ่ 210บาท ,สำหรับเด็กที่สูง100ซม. แต่ไม่เกิน 120 ซม. 110บาท และสำหรับรถยนต์นั่ง 4 ล้อ 550บาท Raja ferry sea port, Koh Phangan , Suratthani will render the ferry service to Don Sak ferry sea port by there…

ท่าเรือข้ามฝากราชาเฟอร์รี่ (เกาะพะงัน-เกาะสมุย) Raja Ferry Sea Port (Koh Phangan – Koh Samui )

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ เกาะพะงัน ให้บริการเรือข้ามฝากไปยังท่าเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ จากเกาะพะงันไปยังเกาะสมุย เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00,12.00,14.00,17.30 น. ใช้เวลาในการเดินทาง1ชั่วโมง30นาที โดยมีอัตราค่าโดยสาร สำหรับผู้โดยสาร150บาท ,สำหรับภิกษุ สามเณร นักเรียนในเครื่องแบบ และเด็กที่สูง100ซม.แต่ไม่เกิน120ซม.75บาท และสำหรับรถยนต์นั่ง 4 ล้อ 470 บาท Raja ferry sea port, Koh Phangan , will render the ferry service to Koh Samui ferry sea port. By there is the detail as follows; from Koh Phangan to Koh Samui , the sailing…

ท่าเรือข้ามฝากซีทรานเฟอร์รี่ (ดอนสัก – เกาะสมุย) Seatran Ferry Sea Port (Don Sak – Koh Samui )

ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ตั้งอยู่ที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการเรือข้ามฝากไปยังเกาะสมุย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ จากท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก ไปยังเกาะสมุย เริ่มตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. (ออกทุกๆ1ชั่วโมง) ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยมีอัตราค่าโดยสาร สำหรับผู้ใหญ่ 140บาท ,สำหรับสำหรับภิกษุ สามเณร นักเรียนในเครื่องแบบ และเด็กที่สูง100ซม.แต่ไม่เกิน150ซม. 70บาท และสำหรับรถยนต์นั่ง 4 ล้อ 450 บาท Seatran ferry sea port is located on Don Sak District, Suratthani, will render the ferry service to Koh Samui by there is the detail…

ท่าเรือข้ามฝากซีทรานเฟอร์รี่ (เกาะสมุย-ดอนสัก) Seatran Ferry Sea Port (Koh Sumui – Don Sak)

ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ เกาะสมุย (ท่าเรือหน้าทอน) ให้บริการเรือข้ามฝากไปยังท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ จากท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ เกาะสมุย ไปยังท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก เริ่มตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. (ออกทุกๆ1ชั่วโมง) ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยมีอัตราค่าโดยสาร สำหรับผู้ใหญ่ 140บาท ,สำหรับสำหรับภิกษุ สามเณร นักเรียนในเครื่องแบบ และเด็กที่สูง100ซม.แต่ไม่เกิน150ซม. 70บาท และสำหรับรถยนต์นั่ง 4 ล้อ 450 บาท Seatran ferry sea port, Koh Samui (Na Thon sea port) will render the ferry service to Don Sak Seatran ferry sea port…

สถานีขนส่งผู้โดยสาร Suratthani Bus Terminal

จุดให้บริการรถสาธารณะ การเดินทางในพื้นที่สุราษฎร์ธานีและการเดินทางไปจังหวัดต่างๆ จุดรอรถโดยสาร ต่อรถเพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ เกาะ และในเมืองและซื้อตั๋วโดยสาร มีห้องน้ำ ร้านสะดวกซื้อให้บริการ The place is the point that will render the service of public buses, the travelling in the area of Suratthani and the travelling to other provinces, the waiting point of the bus, changing the bus for travelling to the sea port, the island and the city. You…

ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี Surat Thani International Airport

ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี สนามบินสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่เลขที่ 73 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน อาคารผู้โดยสารมีพื้นที่ 14,196 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารขาเข้าและขาออกได้ 784 คนต่อชั่วโมง รองรับจำนวนผู้โดยสารได้ 6,272 คนต่อวัน ลานจอดเครื่องบินมีพื้นที่ 120×375 เมตร รองรับเครื่องบินได้ 40 เที่ยวบินต่อวัน International airport, Suratthani is located on No. 73, Moo 3, Hua Toei Sub-District, Poonpin District, Suratthani. This is the airport that is belonged to Department of Airports. The passenger terminal…