สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ( Suratthani Train Station )

สถานีรถไฟจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการเดินทางด้วยระบบรางสายใต้ โดยการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป สุราษฎร์ธานี มีมากกว่า 10 เที่ยวประจำทุกวัน ระบบการรถไฟแห่งประเทศไทยให้บริการหลายรูปแบบสำหรับผู้โดยสารในการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้น ขบวนด่วนพิเศษใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพ 9 ชั่วโมงโดยประมาณ ระยะทาง651 กิโลเมตร ราค608บาทต่อท่าน Train station, Suratthani will render the service of travelling with the southern railroad tracks. By the train will travel from Bangkok to Suratthani. There are more than 10 trips per day regularly. The system of State Railway of Thailand will…