สถานีตำรวจภูธรดอนสัก Phutorn Police Station, Don Sak

บริการประชาชน , แจ้งเบาะแสเว็บไซต์กระทำความผิด ,แจ้งเบาะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์ ,ศูนย์ข้อมูลคนหายและศพนิรนาม,สายด่วนรถหาย เป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อความผาสุขของประชาชน The police station will render the service to the people, the people can notify the clue of the website that has the offence, can notify the clue, can complain, the police station will have the information center of missing peoples and nameless corpses, the hotline of missing…

สถานีตำรวจเมืองสุราษฏร์ธานี Phutorn Police Station, Suratthani

บริการประชาชน , แจ้งเบาะแสเว็บไซต์กระทำความผิด ,แจ้งเบาะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์ ,ศูนย์ข้อมูลคนหายและศพนิรนาม,สายด่วนรถหาย เป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อความผาสุขของประชาชน The police station will render the service to the people, the people can notify the clue of the website that has the offence, can notify the clue, can complain, the police station will have the information center of missing peoples and nameless corpses, the hotline of missing…

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี Suratthani Hospital

ปัจจุบันโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ได้ยกฐานะเป็น 800 เตียง ใน ปี พ . ศ . 2535 มีความสามารถในการรักษาเกือบเท่าเทียมกับโรงพยาบาลในกรุงเทพ มีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขา มีเครื่องมือตรวจรักษาที่ค่อนข้างทันสมัย มีอาคารพักรักษาที่สะอาดและสะดวกสบาย Currently, Suratthani hospital has the position to be the hospital center. This hospital had 800 beds. In the year of 1992, this hospital had the capacity in the treatment nearly to the hospital in Bangkok. This hospital has…

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ Bangkok Hospital Surat

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ตั้งอยู่บนถนนตัดใหม่ ทางไปสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันให้บริการทางการแพทย์หลายๆด้าน เช่น ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง, ศัลยกรรมทั่วไป, กระดูกและข้อ, หู คอ และจมูก, อายุรกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมประสาทและสมอง, โรคผิวหนัง, กุมารเวช, สูติ-นารีเวช, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ศูนย์ตรวจสุขภาพและเวชศาสตร์ครอบครัว ฯลฯ พร้อมการให้บริการสุขภาพอย่างครอบคลุม รวดเร็ว ทันสมัย และมีความเป็นมืออาชีพ Bangkok Hospital Surat is located on Tat Mai Road, the route to the airport, Mueang District, Suratthani. Currently, the hospital has rendered many medical services such as, the…

โรงพยาบาลศรีวิชัย Srivichai Hospital

โรงพยาบาลศรีวิชัย ตั้งอยู่ 67/47-50 ศรีวิชัย ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ให้บริการด้านสุขภาพ Srivichai hospital is located on 67/47-50, Srivichai Rd., Tambon Makhamtia , Amphoe Mueang Surat Thani, Surat Thani, that has rendered the health service. เวลาทำการ Opening Hours เปิดบริการ24ชั่วโมง Open for 24 hours. ติดต่อ Contacts  077-282520   ที่ตั้ง Location โรงพยาบาลศรีวิชัย 67/47-50, Srivichai Rd., Tambon Makhamtia , Amphoe Mueang Surat Thani, Surat…

โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต Khai Wiphawadi Rangsit Hospital

โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต มณฑลทหารบกที่๔๕ ตั้งอยู่233 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 ให้บริการห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก งานแพทย์แผนไทย งานกายภาพบำบัด คลินิคจักษุกรรม และคลินิคทันตกรรม Khai Wiphawadi Rangsit Hospital, Military Circle No. 45, is located on 233, Moo 5, Liang Mueang Road, Makhamtia Sub-District, Mueang District, Suratthani 84000. The hospital has rendered the service of the outpatient medical examination room, Thai traditional medicine, physical therapy,…